• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin sauny w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ośrodek Wypoczynkowy GUTWIN
Regulamin dla korzystających z sauny

 

1. Sauna stanowi wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego GUTWIN Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanego dalej Ośrodkiem.

2. Korzystanie z sauny jest odpłatne zgodnie z cennikiem MOSiR i możliwe w godzinach pracy Ośrodka.

3. Z sauny może jednorazowo korzystać maksymalnie 8 osób.

4. Rezerwacji należy dokonywać u obsługi Ośrodka telefonicznie lub osobiście z minimum 90 minutowym wyprzedzeniem (czas niezbędny do uruchomienia i przygotowania sauny do użytku).

5. Kąpiele w saunie stosowane są w odnowie biologicznej i profilaktyce prozdrowotnej. Wpływają pozytywnie na poprawę wyglądu skóry, rozluźnienie mięśni, oczyszczenie ciała i zwiększenie odporności.

6. Użytkownicy sauny korzystają z niej na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych.

7. Zaleca się aby kąpiel w saunie poprzedzić konsultacją lekarską.

8. Ze względów bezpieczeństwa nie zleca się korzystania z sauny jednoosobowo.

9. W saunie nie powinno się rozmawiać.

10. Osobom przebywającym w saunie zabrania się spożywania napojów alkoholowych, zarówno przed kąpielą w saunie jak i w trakcie kąpieli.

11. Wejście do pomieszczeń sauny wyłącznie w obuwiu zmiennym (preferowane obuwie typu klapki).

12. W celu zachowania higieny, w saunie siadamy zawsze na ręczniku.

13. Zabrania się korzystania z sauny w bieliźnie i zaleca się zdjęcie wszelkich przedmiotów, które rozgrzewając się mogą spowodować poparzenie (np. metalowa biżuteria).

14. Sauna jest koedukacyjna, podczas kąpieli należy uszanować intymność innych korzystających.

15. Klienci sauny proszeni są o zgłoszenie pracownikom obsługi przypadków niewłaściwego zachowania się lub nie stosowania do regulaminu.

16. Osoby zachowujące się niestosownie i nieobyczajnie oraz nie przestrzegające regulaminu wypraszane będą z sauny.

17. Osoby niszczące wyposażenie sauny ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i są zobowiązane do ich naprawienia.

18. Zabrania się samodzielnej regulacji urządzeń sauny. Ewentualne uwagi dotyczące ich funkcjonowania należy zgłaszać pracownikom Ośrodka.

19. Korzystający z sauny zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego GUTWIN udostępnionego na terenie obiektu i na stronie www.mosir.ostrowiec.pl.