• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulaminy Sauny, Siłowni i Sali fitness w Hali Sportowo - Widowiskowej KSZO

Regulamin dla korzystających z sauny
w Zespole Obiektów Sportowych KSZO

Przepisy porządkowe
1. Kąpiele w saunie stosowane są w odnowie biologicznej i profilaktyce prozdrowotnej. Kąpiele w saunie działają pozytywnie na poprawę wyglądu skóry, rozluźnienie mięśni, oczyszczenie ciała i zwiększenie odporności.
2. Użytkownicy sauny korzystają z niej na własną odpowiedzialność. Kąpiel w saunie powinna być poprzedzony konsultacją lekarską. Przeciwwskazania wskazane są w instrukcji korzystania z sauny, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu.
3. Nie zleca się, aby w saunie przebywała jedna osoba, gdyż może nagle zasłabnąć i stracić przytomność.
4. W saunie nie powinno się rozmawiać.
5. Nie wolno pić napojów alkoholowych zarówno przed kąpielą w saunie jak i po jej zakończeniu.
6. Wejście do pomieszczeń sauny tylko w obuwiu zmiennym (preferowane obuwie typu klapki).
7. W celu zachowania higieny, w saunie siadamy zawsze na ręczniku.
8. Zabrania się wchodzenia do sauny w bieliźnie.
9. Sauna jest koedukacyjna, podczas kąpieli należy uszanować intymność innych korzystających.
10. Prosimy klientów sauny o zgłoszenie pracownikom obsługi przypadków niewłaściwego zachowania się lub nie stosowania do regulaminu.
11. Osoby zachowujące się niestosownie i nieobyczajnie, nie przestrzegające regulaminu wypraszane z sauny.
12. Osoby niszczące wyposażenie sauny ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i są zobowiązane do naprawienia szkód.
13. Korzystający z sauny zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Zespołu Obiektów Sportowych KSZO umieszczonego przy wejściu na obiekt i na stronie www.mosir.ostrowiec.pl.


Instrukcja korzystania z sauny:

Krok 1
Przed wejściem do komory należy dokładnie umyć całe ciało mydłem i ciepłą wodą (niewskazane jest stosowanie na przemian ciepłej i zimnej wody), a następnie, co jest bardzo ważne, wytrzeć się do sucha.
Krok 2
Podstawą zażywania kąpieli w saunie jest naprzemienne nagrzewanie i ochładzanie całego ciała. W zależności od tolerancji ustroju można je stosować w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
Czas jednego cyklu wynosi maksymalnie 24 min. w tym 8-12 min. to faza przebywania w nagrzanej saunie, a następnie 8-12 min. to faza ochłodzenia ciała.
Krok 3
Istotne jest, aby ochłodzenie ciała nie było zbyt gwałtowne.
Fazę ochłodzenia przeprowadzamy biorąc zimny prysznic.
Strumień chłodnej wody (o temp. max do 18ºC) z końcówki natrysku kierujemy zaczynając od stóp wzdłuż kończyn dolnych na tułów, następnie od dłoni wzdłuż przedramion i ramion na klatkę piersiową, a na końcu polewamy twarz, kark i cały tułów.
Krok 4
Po zakończeniu ostatniego cyklu zastosuj chłodną kąpiel, bez korzystania z mydła, odpocznij 20-30 min. w pozycji leżącej.
W trakcie wypoczynku można wypić niedużą ilość wody mineralnej, soku z owoców lub warzyw (szczególnie polecany jest sok pomidorowy ze względu na dużą zawartość potasu).


Sauna - zalety i przeciwwskazania

 

Kąpiele w saunie wspomagają odnowę biologiczne organizmu i są doskonałą formą profilaktyki prozdrowotnej.

Zalety:

• poprawa wyglądu skóry
Dzięki lepszemu ukrwieniu i usunięciu toksyn, skóra staje się bardziej elastyczna, ujędrniona, widocznie poprawia się jej koloryt
• rozluźnienie mięśni
Po intensywnych wysiłkach spowodowanych treningiem fizycznym bądź pracą, pobyt w saunie nie tylko rozluźni nasze napięte mięśnie, ale także poprawi krążenie i dotleni organizm, przez co poczujemy się zrelaksowani
• oczyszczenie ciała
Jest związane z poprawą wyglądu skóry, lecz należy o nim osobno wspomnieć, gdyż wydzielający się z nas pot oczyszcza pory organizmu wydalając z nich głębszy brud oraz wspomagając późniejsze oddychanie ciała
• zwiększenie odporności
Skurcz i rozkurcz naczyń krwionośnych (rozgrzanie i schłodzenie organizmu), jakiemu jesteśmy poddawani podczas kompieli w saunie, zwiększa odporność naszego organizmu na nagłe zmiany temperatur oraz wzmacnia organizm przez poprawę krążenia.

Przeciwwskazania:

Zawsze przed skorzystaniem z sauny należy skonsultować się z lekarzem, w szczególności jeśli cierpimy na następujące dolegliwości:

• choroby skóry o przebiegu ropnym, z owrzodzeniami,
• padaczka i stany psychotyczne,
• ostre stany gorączkowe,
• skłonność do krwawień,
• schorzenia przewlekłe tj. gruźlica,
• choroba nowotworowa,
• choroby nerek,
• choroby wątroby,
• niedokrwistość,
• ostre i przewlekłe choroby zakaźne oraz stwierdzone ich nosicielstwo,
• ciąża powikłana zatruciem ciążowym lub niedokrwistością,
• zaburzenia wydzielania wewnętrznego, takie jak nadczynność gruczołu tarczowego, obrzęk śluzowaty oraz niedomogi kory nadnerczy,
• choroby układu krążenia, w tym stabilna i niestabilna choroba wieńcowa, stany po przebytym zawale mięśnia sercowego, stany po wylewach krwawych, uogólniona miażdżyca, zarostowe schorzenia naczyń krwionośnych oraz zakrzepowe zapalenie żył,
• jaskra.Regulamin korzystania z siłowni
w Zespole Obiektów Sportowych KSZO

1. Siłownia przeznaczona jest do sportowego, rekreacyjnego, zdrowotnego (profesjonalnego i amatorskiego),  indywidualnego i grupowego uprawiania treningu siłowego, ćwiczeń odchudzających, ćwiczeń wydolnościowych.
2. Użytkownicy siłowni korzystają z niej na własną odpowiedzialność. Trening na siłowni powinien być poprzedzony konsultacją lekarską. Przeciwwskazania dla treningu na siłowni wymienione są w dalszej części niniejszego regulaminu.
3. Samodzielnie z siłowni mogą korzystać osoby powyżej 16-go roku życia.
4. Ćwiczący zobowiązani są stosować się do regulaminu siłowni i poleceń instruktora, trenera.
5. Na siłowni obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe, osłaniające całą stopę, a szczególnie grzbiet stopy i palce.
6. Z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi sposobu lub rodzaju wykonywanych ćwiczeń należy się zwracać do instruktora.
7. Na siłowni obowiązują zasady ogólnie przyjętej kultury.
8. O ewentualnych urazach, kontuzjach należy niezwłocznie informować instruktora.
9. Apteczka znajduje się w pokoju instruktora i na portierni.
10. Ćwiczący zobligowany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem oraz zwracania uwagi na innych ćwiczących i unikania zagrożenia urazem lub kontuzją.
11. Zabrania się wnoszenia na salę:
• wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
• środków odurzających lub substancji psychotropowych,
• puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
• napojów alkoholowych.
12. Zakazuje się:
• wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
• wchodzenia bez zezwolenia,
• wprowadzania zwierząt,
• spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
13. Zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać do instruktora lub innego pracownika obiektu.
14. Osoby niszczące wyposażenie siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i są zobowiązane do naprawienia szkód.
15. Korzystający z siłowni zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Zespołu Obiektów Sportowych KSZO umieszczonego przy wejściu na obiekt i na stronie www.mosir.ostrowiec.pl.

Przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z siłowni:
• W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, itp. problemów zdrowotnych,
• Kobiety w ciąży i podczas menstruacji,
• Zabrania się korzystania z siłowni osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień róża itp.,
• Otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi,
• Choroby układu krążenia, schorzenia neurologiczne i inne wskazane przez lekarza podczas konsultacji medycznej.

 

Regulamin korzystania z sali fitness
w Zespole Obiektów Sportowych KSZO

1. Sala fitness jest przeznaczona do organizowania grupowych zajęć ruchowych oraz do gry w tenisa stołowego.
2. Użytkownicy sali fitness korzystają z niej na własną odpowiedzialność. Trening powinien być poprzedzony konsultacją lekarską.
3. Ćwiczący zobowiązany jest stosować się do regulaminu sali i poleceń instruktora sportu.
4. Ćwiczący muszą korzystać z szatni wskazanej przez obsługę Zespołu Obiektów Sportowych KSZO.
5. Na sali obowiązuje obuwie zmienne, oraz strój sportowy.
6. Nadzór nad ćwiczącymi sprawuje instruktor sportu.
7. Na sali obowiązują zasady ogólnie przyjętej kultury.
8. Zabrania się wnoszenia na salę:
• wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
• środków odurzających lub substancji psychotropowych,
• puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
• napojów alkoholowych.
9. Ponadto zakazuje się:
• wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
• wchodzenia bez zezwolenia,
• wprowadzania na teren sali zwierząt,
• spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
10. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sali.
11. Osoby niszczące wyposażenie sali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i są zobowiązane do naprawienia szkód.
12. Apteczka znajduje się w pokoju instruktorów i na portierni.
13. Korzystający z sali fitness zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Zespołu Obiektów Sportowych KSZO umieszczonego przy wejściu na obiekt i na stronie www.mosir.ostrowiec.pl.