• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
Plakat promujący Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2022
Featured

Ostrowieckie Biegi Niepodległości dla dzieci i młodzieży

W dniu 12 listopada na Miejskim Stadionie Sportowym KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędą się Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2022. W tym roku, z uwagi na konieczne oszczędności spowodowane wysoką inflacją, odbędą się tylko biegi dla dzieci i młodzieży. Nie będzie tradycyjnego biegu ulicznego.Trasy biegów wyznaczone zostaną na terenie boiska piłkarskiego głównej areny Miejskiego Stadionu Sportowego KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Świętokrzyskiej 11.

Od godziny 11.00 do 13.30 odbędą się biegi klas starszych szkół podstawowych (VIII-IV). W biegach tych będzie prowadzona rywalizacja, a najlepsze trójki wśród dziewcząt i chłopców zostaną nagrodzone.

O godzinie 13.30 odbędzie się Sztafeta Niepodległości na dystansie 1000m, do której zaproszone zostaną reprezentacje ostrowieckich szkół podstawowych. Bieg sztafetowy rozpoczną uczniowie klas VIII (rocznik 2008) – dziewczynka i chłopiec, którzy do przebiegnięcia będą mieli po 200 metrów. Po nich pałeczkę przejmą uczniowie klas VII (rocznik 2009), którzy przebiegną po 150 metrów i uczniowie klas VI (2010), którzy przebiegną po 100 metrów. Na ostatnich zmianach w swoich reprezentacjach pobiegną uczniowie klas V (rocznik 2011), którym do pokonania pozostanie po 50 metrów.

Jako ostatni do swoich startów przystąpią najmłodsi uczestnicy Ostrowieckich Biegów Niepodległości, którzy zaznaczą swój udział w imprezie w biegach bez rywalizacji (nie będzie prowadzona klasyfikacja). Uczniowie klas I-III szkół podstawowych rozpoczną o godzinie 13.50, a przedszkolaki o 14.20.

Godz. startuKlasaPłećDystansRocznik ur.
BIEGI Z RYWALIZACJĄ
11:00 VIII dziewczęta 720 m 2008
VIII chłopcy 1 100 m 2008
11:30 VII dziewczęta 720 m 2009
VII chłopcy 1 100 m 2009
12:00 VI dziewczęta 720 m 2010
VI chłopcy 720 m 2010
12:30 V dziewczęta 360 m 2011
V chłopcy 360 m 2011
13:00 IV dziewczęta 360 m 2012
IV chłopcy 360 m 2012
SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI - Z RYWALIZACJĄ
13:30 VIII-V dziewczęta i chłopcy 1 000m (2x200; 2x150; 2x100; 2x50) 2008-2011
BIEGI BEZ RYWALIZACJI
13.50 I-III dziewczęta i chłopcy 200 m 2013-2015
14:20 oddziały „0” i przedszkolaki dziewczęta i chłopcy 100 m 2016 i młodsi
14:50 Zakończenie imprezy

W przypadku wątpliwości co do udziału ucznia w danym biegu (starsi lub młodsi rocznikowo w poszczególnych klasach) obowiązuje rocznik urodzenia (patrz kolumna „Rocznik urodzenia w tabeli powyżej).

Godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów dla dzieci i młodzieży mogą ulec przyspieszeniu.

 

Klasyfikacje i nagrody

Placówki prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski podczas Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2022 rywalizować będą o miano najlepszej szkoły (najliczniejszy udział w biegach i największy udział uczniów w stosunku do liczby uczniów szkoły) oraz przedszkola - na najliczniejszy udział w biegach. W rywalizacji szkół na najlepszych czekają nagrody finansowe na poprawę warunków organizacji zajęć sportowych, odpowiednio 2000zł (za I miejsce), 1500zł (II) i 1000zł (III).  Najlepsze przedszkola otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale. Ponadto w każdej kategorii rocznikowej (poza przedszkolakami, uczniami oddziałów „0” oraz uczniami klas I-III szkół podstawowych) za zajęcie miejsc I - III wręczane będą pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Podstawą klasyfikacji jest kolejność uczestników na mecie, a nagrody muszą być odbierane osobiście. Członkowie sztafet rywalizujących w Sztafecie Niepodległości otrzymają medale za zajęcie miejsc I-III (dekoracja bezpośrednio po zakończeniu tej sztafety).

Zgłoszenia

Zgłoszeń przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych można dokonywać grupowo lub indywidualnie.

Zgłoszeń grupowych może dokonać dyrekcja szkoły lub przedszkola na zasadach obowiązujących podczas międzyszkolnych zawodów sportowych – imienna lista uczestników z rocznikiem urodzenia i klasyfikacją do zajęć wychowania fizycznego, podpisana przez opiekuna - nauczyciela i dyrektora szkoły. Zgłoszeń grupowych można dokonać tylko osobiście (nauczyciel reprezentujący szkołę lub przedszkole) w terminie od 7 do 8 listopada w Dziale Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.30. Po tym terminie zgłoszenia grupowe nie będą przyjmowane.

Zgłoszeń indywidualnych do udziału w zawodach można dokonać tylko osobiście 12 listopada w godzinach od 9.00 do 10.30 w biurze zawodów (oznaczony namiot na wprost bramy wejściowej na teren Miejskiego Stadionu Sportowego KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11). Indywidualnych zgłoszeń mogą dokonać tylko rodzice/opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia.

Pliki do pobrania: Regulamin Zgłoszenie szkół (DOC) Zgłoszenie szkół (PDF) Oświadczenie (DOC) Oświadczenie (PDF)

 

Mapka przedstawiająca trasy biegów i ważne miejsca na stadionie.
mapka sytuacyjna