• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
Featured

Akademia Pływacka 2011

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak co roku, wystąpił w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie  Programu Pozalekcyjnych Zajęć Rekreacyjno - Sportowych dla Uczniów. Tegoroczne zajęcia odbywać się będą pod hasłem „Akademia Pływacka 2011”, a otrzymane środki w kwocie 80 000 zł. przeznaczone zostaną na zajęcia pływackie organizowane na Pływalni Rawszczyzna dla dzieci z klas I i III ostrowieckich szkół podstawowych.

Na Zajęcia składać się będzie kilka bloków:
I blok. Pływające Pierwszaki - zajęcia pływackie dla uczniów klas I, realizowane w dwóch okresach (marzec – czerwiec i wrzesień – listopad),
II blok. Pływam Coraz Lepiej - zajęcia pływackie dla uczniów klas III, realizowane w dwóch okresach (marzec – czerwiec i wrzesień – listopad),
III blok. Pływackie Soboty - zabawowe formy ruchowe w wodzie dla uczniów klas I - III, organizowane jeden raz w miesiącu w dwóch okresach (marzec – czerwiec i wrzesień – listopad),
IV blok. Szkółka Pływacka – zajęcia dla uczniów klas I - III, ukierunkowane na zdobywanie umiejętności pływania stylami sportowymi, zajęcia organizowane trzy razy w tygodniu w dwóch okresach (marzec – czerwiec i wrzesień – listopad),
V blok. Wakacje na Rawszczyźnie – kursy nauki pływania dla podopiecznych świetlic środowiskowych oraz innych zorganizowanych form wypoczynku w mieście podczas wakacji letnich.

Zajęcia pływackie mają nie tylko charakter rekreacyjny, ale przede wszystkim mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo młodych ludzi poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności pływackie.